Wyperswadować

Co to znaczy?


Poprzez perswazje zniechęcić kogoś do jakiegoś działania.

Przykład:

Udało mi się wyperswadować mu, że ten pomysł jest niezbyt mądry.