Kognicja

Co to znaczy?


Proces rozpatrywania jakiejś sprawy sądowej.

Przykład:

Kognicja sądu w tamtym postępowaniu wydawała się dość trudna, ponieważ miał do dyspozycji niezbyt wiele materiałów dowodowych.