Pruderyjny

Co to znaczy?


Przesadnie wstydliwy.

Przykład:

Jego pruderyjny charakter czasami odrobinę mi przeszkadzał.