Bezpieka

Co to znaczy?


Potocznie: określenie organów bezpieczeństwa publicznego za czasów PRL. Bezpieka zajmowała się m.in. utrwalaniem i utrzymywaniem ustroju komunistycznego.

Przykład:

Podobno za czasów PRL jego mamę zatrzymała bezpieka. Miała ona brać udział w jakimś strajku przeciwko ówczesnemu ustrojowi.