Gaża

Co to znaczy?


Wynagrodzenie za jakąś pracę, pensja.

Przykład:

Ich pierwsza gaża za koncert nie była zbyt satysfakcjonująca, bo pozwoliła im jedynie pokryć koszt transportu. Mimo tego byli z siebie bardzo dumni i dodało im to sporo motywacji do dalszych starań.