Frywolny

Co to znaczy?


Taki, który ma swobodny, luźny stosunek do spraw erotycznych.

Przykład:

Gabriel był zawsze bardzo frywolny. Mogłam z nim rozmawiać otwarcie i szczerze.