Semantyczny

Co to znaczy?


Znaczeniowy, dotyczący znaczenia wyrazów.

Przykład:

Znalazłam w jego tekście jedynie kilka drobnych, semantycznych problemów.