Pragmatyk

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Człowiek myślący i działający w praktyczny sposób.
  • Historyk przedstawiający fakty i różnego rodzaju wydarzenia historyczne w logicznej i przyczynowo-skutkowej zależności
  • Człowiek, który zajmuje się pragmatyką, czyli działem językoznawstwa.

Przykład:

Jest pragmatykiem, dlatego wydawał się dobrym kandydatem na to stanowisko.