Fot.

Co to znaczy?


Fotograf, albo fotografował.

Popularny przypis, po którym wskazuje się na autora jakiegoś zdjęcia.

Przykład:

*pod zdjęciem*

Fot. Janek