Eksternistyczny

Co to znaczy?


Związany z kształceniem samodzielnym (np. przez ucznia lub studenta), który pojawia się w placówce tylko podczas egzaminów.

Przykład:

Bardzo spodobał mu się eksternistyczny model nauki.