Oh

Co to znaczy?


Wyraz służący do wyrażania zachwytu, radości, zdziwienia itp.

Przykład:

- Chciałbym wręczyć Ci drobny prezent.
- Oh, naprawdę nie musiałeś!