Wyalienowany

Co to znaczy?


Wyłączony ze środowiska, wyobcowany.

Przykład:

Jako jedyny w klasie nie interesowałem się tym sportem. Czułem się z tego powodu trochę wyalienowany.