Empiryczny

Co to znaczy?


Poznany poprzez doświadczenie.

Przykład:

Podczas prezentacji starano się pokazać widzom empiryczny dowód na słuszność wygłaszanych przez nich teorii.