Kurtuazja

Co to znaczy?


Uprzejmość, kultura, takt w zachowaniu.

Przykład:

Jego kurtuazja i dobre maniery wywarły na niej ogromne wrażenie.