Koincydencja

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Jednoczesne występowanie kilku zdarzeń, incydentów.

Przykład:

Ta koincydencja wcale nie była planowana. Nie chcieliśmy, by tak wiele spraw nałożyło się na siebie w jednym momencie.