Subordynacja

Co to znaczy?


Zdyscyplinowanie, podporządkowanie się dyscyplinie.

Przykład:

Jego subordynacja zawsze bardzo mi imponowała. Doskonale pilnował zaleceń, które przedstawił mu trener.