Konkatenacja

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Łączenie dwóch ciągów znaków.
  • Zaczynanie następnego zdania lub wersu od wyrazu, na którym skończyło się poprzednie zdanie.

Przykład:

Na dzisiejszych zajęciach z programowania omawiana była konkatenacja.