Trywializować

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Czynić coś bardziej trywialnym, upraszczać coś.
  • Czynić coś bardziej pospolitym, pozbawionym większego znaczenia.

Przykład:

Nie powinniście trywializować wagi jego starań. Dał z siebie wszystko.