Kontrowersyjny

Co to znaczy?


Budzący kontrowersje, czyli różne sporne dyskusje. Taki, który nie pozwala na jednoznaczną ocenę.

Przykład:

Wygłoszone przez niego zdanie okazało się mocno kontrowersyjne. Nie każdy był w stanie się z nim zgodzić.