Reasumując

Co to znaczy?


Podsumowując, streszczając coś, powtarzając coś (np. najważniejsze fragmenty danej wypowiedzi).

Przykład:

Dobrze, zatem reasumując: Postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę za dwa tygodnie i chcemy wyjechać w góry. Ktoś ma coś do dodania?