Charyzmatyczny

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Taki, który jest obdarzony charyzmą, czyli taki, który jest wyjątkowy i budzi autorytet wśród innych ludzi.
  • W religii chrześcijańskiej: obdarzony darem od Ducha Świętego.

Przykład:

Kamil prowadzi fantastyczne przemówienia. Jest bardzo charyzmatyczny, więc nawet gdy mówi coś średnio mądrego, zawsze zbiera mnóstwo oklasków.