Pokłosie

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Rezultat, skutek jakiegoś działania.
  • Dawniej: kłosy zboża po żniwach.

Przykład:

Uważam, że te wyniki są pokłosiem jego ciężkiej pracy.