Korelacja

Co to znaczy?


Wzajemne powiązania między jakimiś faktami.

Przykład:

Odnoszę wrażenie, że istnieje pewna korelacja między tymi wartościami.