Yhy

Co to znaczy?


Yhy - slangowy zwrot oznaczający zwykle mało entuzjastyczne: "tak, no, jasne".

Przykład:

- Zaraz zaczyna się matma, idziemy?
- Yhy.