Walidacja

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • sprawdzanie dokładności, poprawności czegoś

Przykład:

W formularzu na stronie internetowej została zaimplementowana walidacja, która miała za zadanie upewnić się, czy wprowadzone przez użytkownika dane są poprawne.