Even-steven

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Nieformalnie z języka angielskiego: wyrównane, jednakowe, takie same.

Przykład:

Just drive me home and we are even-steven. (po prostu odwieź mnie do domu i będziemy kwita)