Usposobienie

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Cechy charakteru, sposób zachowania.
  • Stan psychiczny, w jakim ktoś znajduje się w danej chwili.

Przykład:

Porozmawiaj z nim, ma naprawdę przyjazne usposobienie.