Strzelać z ucha

Co to znaczy?


Strzelać z ucha - slangowe określenie donoszenia, kablowania.

Przykład:

- Podobno ktoś strzelił z ucha i sprzedał wszystkich, którzy byli w to zamieszani.