Rage quit

Co to znaczy?


Rage quit - zwrot pochodzący z języka angielskiego (rage - wściekłość, quit - wyjście). 

Oznacza opuszczenie gry ze względu na złość, spowodowaną zazwyczaj kiepskim przebiegiem rozgrywki lub jakimś błędem popełnionym przez opuszczającego, lub jego kompanów. Rage quity są bardzo popularne w grach online, ponieważ wielu graczy w momencie, w którym rozgrywka przestaje iść po ich myśli, postanawia ją opuścić.

W niektórych sytuacjach pojęcie rage quit może odnosić się także do np. sportu. Przykładowo, w przypadku, w którym bramkarz przepuści bramkę i postanowi zejść z boiska, mając już dość tej rozgrywki.

Przykład:

- Nadal możemy to wygrać. Jego rage quit był niepotrzebny.