Redagowanie

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Opracowywanie jakiegoś tekstu pod względem merytorycznym i stylistycznym.
  • Kierowanie redakcją (np. jakiegoś pisma).

Przykład:

Najwięcej czasu podczas jego pracy pochłania mu redagowanie tekstów.