Pełna

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Kompletna. Taka, której niczego nie brakuje.
  • Napełniona, wypełniona.
  • Nasycona czymś, zawierająca wiele czegoś.
  • Całkowita, zupełna.

Przykład:

- Pamiętam gdy do gazety dołączono pełną wersję tej gry.