Profetyczny

Co to znaczy?


Przewidujący przyszłość. Proroczy, wieszczy.

Przykład:

Zawsze miała profetyczny dar, który pozwalał jej dobrze przewidywać konsekwencje jej działań.