Pasywny

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Niewykazujący chęci do działania.
  • O metalach: odporny na działanie czynników chemicznych.

Przykład:

Okazało się, że ich syn na tych zajęciach wcale nie był wyłącznie pasywnym słuchaczem. Brał aktywny udział w dyskusjach i bardzo chętnie przystępował do rozmaitych ćwiczeń.