Partykularny

Co to znaczy?


Taki, który zwraca uwagę na korzyści własnego regionu, środowiska, grupy itd., a nie na ogół.

Przykład:

Ich protest miał dość partykularny charakter. Skupiali się przede wszystkim na ważnych dla nich, lokalnych sprawach.