Inflacja

Co to znaczy?


Zjawisko ekonomiczne polegające na wzroście poziomu cen w danym okresie czasu. Następuje ono na skutek ubytku siły nabywczej pieniądza.

Przykład:

Miałam wrażenie, że jeszcze kilka lat wcześniej byłam w stanie za tyle samo pieniędzy zrobić dwa razy większe zakupy. Wówczas odczułam, że mamy prawdopodobnie do czynienia z inflacją.