Krasomówstwo

Co to znaczy?


Sztuka posługiwania się sprawnym, pięknym językiem i jasnego wyrażania swoich myśli. Inaczej: retoryka, elokwencja, oratorstwo.

Przykład:

Był jednym z ich najlepszych sprzedawców, ponieważ opanował krasomówstwo niemal do perfekcji.