Parafrazując

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Dokonywać parafrazy (swobodnej przeróbki jakiegoś utworu literackiego, zachowując podobieństwo).
  • Wyrażać tę samą treść innymi słowami.

Przykład:

Parafrazując słowa mojego mistrza, ważne jest to, ile razy się podniosłeś, a nie to, ile razy upadłeś.

Parafrazując powinieneś zachowywać sens oryginalnej wypowiedzi, a nie całkowicie ją przekształcać.