Estymować

Co to znaczy?


Estymować - oszacować, określić jakąś wartość w przybliżeniu.

Przykład:

Wieczorem będziemy wstępnie estymować koszty tego projektu.