Panująca

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Kobieta sprawująca jakąś władzę.
  • Występująca w określonym czasie.

Przykład:

Te zmiany zleciła panująca w tamtych czasach królowa.

Panująca wówczas pogoda nie pomagała im w pracy.