Obligatoryjny

Co to znaczy?


Taki, który kogoś do czegoś obliguje, czyli jest dla niego obowiązujący.

Inaczej: obowiązkowy, obowiązujący.

Przykład:

Dobry wynik z tego testu był obligatoryjny do zakwalifikowania się do rundy finałowej.