Subsydia

Co to znaczy?


Bezzwrotne wsparcie finansowe udzielane np. jakiejś instytucji, czy organizacji w celu poparcia jej działalności.

Inaczej: dotacja, dofinansowanie.

Przykład:

Ich fundacja bardzo cieszyła się z otrzymanej subsydii. Miała ona im znacznie pomóc w dalszym rozwoju.