Obiektywizm

Co to znaczy?


Ocenianie lub prezentowanie czegoś w sposób prawdziwy, zgodny ze stanem faktycznym. Niewtrącanie swoich własnych przekonań, opinii, czy uczuć.

Przykład:

Tę stację radiową cechuje spory obiektywizm. Bardzo mi się to podoba.