Niesubordynacja

Co to znaczy?


Niewykonywanie poleceń. Brak podporządkowania się.

Przykład:

Niesubordynacja jednego z kadetów niemal nie przyczyniła się do wydalenia go z szeregów akademii.