Mymłon

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • potocznie: żartobliwe słowo utworzone od wyrażenia "mym łonie"

Przykład:

- Opowiadałam mu, że wychowałam go w mym łonie.
- A co to jest ten cały mymłon?