Klimpa

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • potocznie: nos

Przykłady:

Nie wiedziałem, że Franek walił kiedyś w klimpę. Dobrze, że z tego wyszedł.

Trochę się posprzeczaliśmy i dostałem od niego w klimpę.