Kontestować

Co to znaczy?


Kwestionować powszechnie przyjęte normy i wartości.

Przykład:

Mieli zamiar wspólnie kontestować kilka norm, które uważali za niesłuszne.