Eksternistycznie

Co to znaczy?


Pozaszkolnie.

Przykład:

Przez lata uczył się eksternistycznie. Niemal wszystkie zajęcia odbywał w rodzinnym domu.