Dyskryminacja

Co to znaczy?


Prześladowanie lub wykluczanie jakichś osób ze względu np. na ich rasę, grupę społeczną, poglądy, narodowość, wyznanie itp.

Przykład:

Bardzo cieszyłam się, gdy w naszej szkole odbyła się kampania przeciwko dyskryminacji.