Draft umowy

Co to znaczy?


Poglądowa wersja jakiejś umowy, będąca jej zarysem.

Draft umowy służy między innymi do tego, by obie strony mogły negocjować jego poprawki i dojść do finalnej, satysfakcjonującej wszystkich wersji umowy.

Samo słowo "draft" pochodzi z języka angielskiego i oznacza między innymi "szkic", "projekt".

Przykłady:

Ich szef podesłał mi wczoraj draft umowy, na który naniosłam kilka poprawek.

Ten draft umowy nadawał się do całkowitej zmiany. Nic mi w nim nie pasowało.

Okej, taka cena mi wstępnie odpowiada. Sporządź draft umowy i wyślij do mnie mailem.