Destynacje

Co to znaczy?


Cele podróży.

Przykład:

W przyszłym roku mam zamiar wziąć urlop i odwiedzić niezwiedzone destynacje.